Kit do uszczelniania domów z bali


Woodchink

Kit do konstrukcji drewnianych został opracowany w Republice Czeskiej specjalnie do uszczelniania szczelin domów drewnianych. Firma Woodchink ma już wieloletnie doświadczenia w stosowaniu kitów a swoje umiejętności praktyczne wykorzystała przy rozwoju nowych kitów wysokiej jakości. W celu uproszczenia logistyki w ramach UE oraz uzyskania korzystniejszych cen produkcję kitu zaczęto w Czechach.   Istnieje wiele powodów, dla których warto stosować na budowle drewniane kity do wypełniania szczelin. Do najczęstszych należy wyraźna poprawa własności cieplnych domów, ochrona belek czy bali przed wilgocią, owadami oraz dostępem różnych pasożytów drewna. Materiał zawierający gruboziarniste wypełniacze tworzy po odparowaniu wody elastyczną masę o strukturze podobnej do drobnego tynku. Dzięki takiemu składowi oraz możliwości wyboru z szerokiej gamy barw budowla drewniana zachowa naturalny wygląd. Woodchink stosowany jest do uszczelniania i kitowania szczelin w budowlach drewnianych. Kit, dzięki zastosowanym składnikom, nawet po zaschnięciu pozostaje stale elastyczny, wyrównuje wzajemne ruchy bali czy belek, pracując wraz z drewnem. Własność ta gwarantuje kitom wieloletnią trwałość w szczelinach bez konieczności konserwacji. Kontakt do dystrybutora w Polsce, zobaczyć linki „Partnerzy”

Istnieje wiele powodów,
Dlaczego warto korzystać z kit do uszczelniania szczelin domów drewnianychDo najczęstszych należy

Wyraźna poprawa własności cieplnych.

Ochrona bali przed wilgocią

Ochrona belek czy bali przed
dostępem różnych pasożytów drewna

Można też spojrzeć na Samouczek wideo: