Polskie domy z bali

Proeko-domy bali okrągłych.
26. 3. 2017

AFJ Wroclaw